Veekeuring Fryslan

Inschrijven van de dieren

Hier vindt u het opgavepakket voor keuring 2022

In dit pakket zijn tevens de veterinaire criteria opgenomen.